Schellekens & Vrenken

Onze service

Dienstenpakket
In het dienstenpakket streeft men naar een full-service concept. Naast het voeren van de financiële, de loonadministratie en de verzorging van de diverse belastingaangiftes is men ook het aanspreekpunt voor het opstellen van ondernemersplannen, begeleiding van bedrijfsovernames en herstructureringen, het oprichten van één of meerdere BV’s, het voorbereiden van financieringsaanvragen, etc.

 

Indien nodig wordt daarbij een beroep gedaan op een netwerk van deskundigen op het gebied van fiscale, juridische en P&O zaken. Deze opzet maakt het dat Schellekens & Vrenken kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan leveren tegen zeer concurrerende tarieven.

 

Kwaliteitsgarantie
Schellekens & Vrenken is aangesloten bij de beroepsorganisatie van zowel de Accountants, de NBA, als van de Belastingadviseurs, zijnde het Register van Belastingadviseurs (RB). Deze voorzien ons van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Onze klanten worden elk kwartaal via het informatieblad Fiscaal Actueel van het RB op de hoogte gehouden van relevante informatie op fiscaal en administratief gebied. Beide beroepsorganisaties stellen hoge eisen aan haar leden met betrekking tot het volgen van verplichte permanente educatie.
Dit is de garantie dat de kwaliteit van ons product gewaarborgd blijft.

Schellekens & Vrenken kan uw adviseur en partner zijn op vele
gebieden. Hieronder vindt u een greep uit onze vele services:

 

Onze services op een rij:
• het voeren van uw administratie
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van loonadministraties
• het verzorgen van belastingaangiften
• adviseren bij personeelsvraagstukken
• adviseren bij de keuze voor ondernemingsvormen
• adviseren bij reorganisaties
• adviseren bij oprichten van BV structuren

Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met  gerelateerde
disciplines zoals notarissen, fiscaal juristen, juridische adviseurs, pensioenadviseurs en assurantietussenpersonen. Ook vindt er
regelmatig overleg plaats met collega-kantoren. Door het op
projectbasis inhuren van externe deskundigheid kunnen wij steeds een goed product leveren waarbij mede door onze platte organisatie een gunstige prijsstelling kan worden gegarandeerd.

 

Ook is Schellekens & Vrenken aangesloten bij Fiscount.